รวมใจไทย ปลูกต้นไม้

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.09 น กองพัสดุและทรัพย์สิน

 ร่วมกันปลูกต้นไม้ ภายใต้กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

ณ บริเวณสนามหญ้า หน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ