กิจกรรมพ่นยาฆ่าเชื้อ COVID19

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกับกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ได้ทำความสะอาด และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ กองพัสดุและทรัพย์สิน และส่วนต่างๆ ภายในสำนักงาน

เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

90990
90990 0
90991

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ