กิจกรรม Big Cleaning Day

 

วันที่ 18 มีนาคม 2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมbig cleaning day

โดยทำความสะอาดภายในกองพัสดุและทรัพย์สิน เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค

1
2
3
4

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ