วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กองพัสดุและทรัพย์สิน ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2563   

เวลา 09.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าอาคารกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

S 57778191 

 

S 57778231 

 

S 57778239 

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ