วันศุกร์​ที่ 12 มีนาคม 2564 เวลา 16.00 น. กองพัสดุและทรัพยสินร่วมต้อนรับ

   นายประยูร รัตนเสนีย์ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง​ท้องถิ่น พร้อมด้วยคณะ

   เยี่ยมชมองค์การบริหารส่วนจังหวัด​เชียงราย  ณ สำนักงาน​องค์การ​บริหาร​ส่วน

   ​จังหวัด​เชียงราย

 

 

 

 

                                                                     

 

งานบริการประชาชน

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ